http://www.nampadlab.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เบอร์โทรศัพท์

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ18/03/2009
อัพเดท25/06/2018
ผู้เข้าชม990,743
เปิดเพจ1,721,443

การเก็บสิ่งส่งตรวจทุกชนิด

เอกสารประเมิน LA

โปรแกรมที่ใช้ใน LAB

WARD & ER Service

เอกสารประกอบคำบรรยายและโปรแกรมต่างๆในการประชุม Thailand LA Forum ครั้งที่ 1

Slide บรรยายการประชุม HA ครั้งที่ 14 วันที่ 14 มีนาคม 2556

เอกสารประกอบคำบรรยายและโปรแกรมต่างๆในการประชุม Thailand LA Forum ครั้งที่ 2

เก็บสิ่งส่งตรวจทางโลหิตวิทยา

เก็บสิ่งส่งตรวจเคมีคลินิก

เก็บสิ่งส่งตรวจจุลชีววิทยา

เก็บสิ่งส่งตรวจภูมิคุ้มกัน

เก็บสิ่งส่งตรวจจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

การเก็บ Body fluids

ตรวจ DNA พ่อแม่ลูก

เกณฑ์ปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

ค่าวิกฤติ (Crtical value)

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

บริการ

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ติดต่อเรา

หลักเกณฑ์การปฏิเสธการรับสิ่งส่งตรวจ

หลักเกณฑ์การปฏิเสธการรับสิ่งส่งตรวจ  

เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องได้มาตรฐาน  กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกจึงได้วางหลักเกณฑ์ในการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจดังนี้  
1.  สิ่งส่งตรวจที่ใส่ในภาชนะที่ต้องใช้สารกันเลือดแข็ง แต่พบมีการแข็งตัวของเลือด(Clot) เช่น EDTA blood , NaF blood , citrated  blood , Heparinized blood ได้แก่  CBC , CD4 , ESR , G6PD , Reticulocyte , Inclusion body ,Heinz body , Hb.typing , Hb.A1c , Fructosamine , Hemoculture ,  PT , PTT , INR , FVIII, FVIII inhibitor , Lupus anticoagulant , Mixing test  , Fibrinogen )  

à การป้องกันไม่ให้มีการ clot เกิดขึ้นคือใส่สิ่งส่งตรวจตามปริมาตรที่ระบุให้ได้สัดส่วนกัน แล้วผสมให้เข้ากันโดยการพลิกคว่ำกลับไปกลับมา 5-10 ครั้ง เบา ๆ 

2.  ปริมาณเลือดไม่ตรงตามที่กำหนด เช่น Citrated blood (  PT , PTT , INR , FVIII, FVIII inhibitor , Lupus anticoagulant , Mixing test  , Fibrinogen ) ต้องใช้อัตราส่วนเลือดกับสารกันเลือดแข็งตามที่กำหนด เพราะมีผลต่อค่าการตรวจวิเคราะห์ 
3. สิ่งส่งตรวจที่มีการแตกของเม็ดเลือดแดง(Hemolysis) ทำให้ตรวจพบสารที่มีในเม็ดเลือดแดง มากกว่าปกติในซีรั่ม และสีของเม็ดเลือดแดงที่แตกรบกวนผลการตรวจวิเคราะห์  

à การป้องกันไม่ให้มีการแตกของเม็ดเลือดคือ  
    :         การเจาะเลือดควรใช้เข็มที่มีขนาดใหญ่  เช่น เบอร์ 20 , 21  

:         ก่อนเจาะเลือดควรให้ alcohol บริเวณที่เจาะแห้งก่อน

:         ขณะเจาะเลือดไม่ควรดึงลูกสูบให้เลือดเข้าสู่ Syringe แรงเกินไป 
 
:         ควรถอดหัวเข็มออก และไม่ฉีดเลือดใส่ภาชนะแรงเกินไป

:         ภาชนะที่ใช้ต้องแห้ง 
 
4. สิ่งส่งตรวจที่เจาะจากแขนด้านที่กำลังให้ IV fluid สิ่งส่งตรวจจะถูกเจือจาง ทำให้ได้ค่าต่ำ และถ้าตรวจสารชนิดเดียวกับที่มีอยู่ใน fluid ทำให้ได้ค่าสูงกว่าความจริง เช่น Electrolyte  

5. สิ่งส่งตรวจที่เก็บไว้นานเกินไปหลังจากทำการเก็บทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์บางรายการคลาดเคลื่อนจากค่าจริง เช่น Blood gas , Glucose , Electrolyte , SGOT , LDH , Acid phosphatase , Calcium , PT , PTT , INR , FVIII , ESR , Reticulocyte , CD4 , LE cell , Cell count (CSF) การตรวจ  Blood  gas  เก็บไว้นานกว่า    15 นาที หรือนำส่งโดยไม่แช่ในภาชนะ  ที่มีน้ำแข็ง or  Ice  pack  

           :  Electrolyte, CSF  Cell  count  เก็บไว้นานกว่า   1  ชม.  

             :  การตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด  เก็บไว้นานกว่า  1 ชม. ( PT,PTT,INR, Mixing test, Fibrinogen, FV III  activity, Lupus   
6.         สิ่งส่งตรวจที่เก็บมาไม่ถูกต้อง เช่น  

         :  ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจที่ไม่มีฝาปิดมิดชิด  (ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ)  

           :  การส่งตรวจ Urine  24 hrs. ที่ไม่ระบุปริมาตรในใบส่งตรวจ

         : Sputum  ที่มีน้ำลายปน  

         : Sputum  Culture  ที่สั่งทำ  Semi-quantitative แต่ใส่ขวด Transport   

           media  ( ต้องใส่ขวด Sterile  ห้ามใช้  Swab  )  

           :  การส่งตรวจ  Urine  Culture  ที่ไม่ได้ส่งทันที  และไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็น
          :  Stool exam , Occult blood ที่ใช้ Swab ป้ายแห้ง  

                    :  ชื่อและนามสกุลที่ติดบนสิ่งส่งตรวจไม่ตรงกับใบส่งตรวจ

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view